top of page

Mikael är inriktad på kommersiell tvistelösning, och biträder klienter i både domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han har agerat ombud för såväl svenska som utländska företag och privatpersoner i tvister avseende bland annat entreprenad, M&A, fastighetsförvärv och hyresrätt.

Mikael har mångårig och särskild erfarenhet av tvister i allmän domstol efter sin tid som domare vid olika domstolar.

Mikael Schantli

Specialist partner

Mobil: +46 70 792 04 23

Utbildning

Master of Laws (LL.M.), New York University School of Law, 2020
Juristexamen, Stockholms Universitet, 2015

Erfarenhet

Advokatfirman Carthiel, specialist partner, 2024 -
Grey Advokatbyrå, counsel, 2022-2024
Svea hovrätt, hovrättsassesor, 2021-2022
Södertörns tingsrätt, tingsrättfiskal, 2020-2021
Nyköpings tingsrätt, tingsrättsfiskal, 2018-2019
Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 2017-2018
Södertörns tingsrätt, tingsnotarie, 2015-2017
Hannes Snellman Attorneys Ltd, associate, 2015

Medlemskap m.m.

International Bar Association (IBA)
Young Arbitrators Sweden (YAS)

Publikationer:
Att känna rätt – En tvärvetenskaplig studie om emotionell påverkan vid bevisvärdering (SvJT 2015 s. 666)
Accountability for International Crimes in Syria: Universal Jurisdiction and its Application (SvJT 2021 s. 303)

Språk

Svenska
Engelska

bottom of page