top of page

Gustaf är inriktad på aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och bolagsrätt samt biträder därutöver i affärsjuridiska angelägenheter som bolagsbildningsfrågor, ägarfrågor, upprättande av kommersiella avtal och tvister.

Gustaf har särskild erfarenhet av börsnoteringar och av offentliga uppköpserbjudanden.

Gustaf Cardelius

Advokat | Partner

Mobil: +46 73 517 99 71

Utbildning

Master of Laws (LL.M.), New York University School of Law, 2004
Jur. kand., Stockholms universitet, 2001
Ekon. kand., Stockholms universitet, 2001

Erfarenhet

Advokatfirman Carthiel, 2010 -
Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt (Adjungerat råd), 2023
Advokatfirman Lindahl, 2005 - 2010
Nyköpings tingsrätt, 2002 – 2003, 2004 - 2005
Advokatfirman Lindahl, 2001 - 2002

Medlemskap m.m.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2008
Medlem av New York State Bar, 2005

Språk

Svenska
Engelska

bottom of page