top of page

Christian är inriktad på tvistelösning och har omfattande erfarenhet av tvister efter flerårig tjänstgöring som domare vid bl.a. patent- och marknadsdomstolarna, Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt. Hans fokusområden omfattar all form av civilrätt, med särskild inriktning på immaterialrätt och marknadsföringsrätt.

Christian Kourieh

Specialist partner

Mobil: +46 70 792 04 28

Ubildning

Juristexamen, Örebro universitet, 2016
Studier i EU-rätt, King’s College London, 2019
Studier i folkrätt och internationella relationer, Coventry University, 2014

Erfarenhet

Advokatfirman Carthiel, specialist partner, 2024-
Grey Advokatbyrå, Counsel, 2023-2024
Svea hovrätt, hovrättsassessor, 2022-2023
Stockholms tingsrätt, tingsfiskal, 2020-2022
Svea hovrätt, hovrättsfiskal, 2019-2020
Örebro tingsrätt, tingsnotarie, 2017-2019
Mannheimer Swartling Advokatbyrå (Bryssel/Stockholm), Trainee, 2016
Sveriges ambassad i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, Trainee, 2015

Medlemskap m.m.

-

Språk

Svenska
Engelska

bottom of page