top of page

Carthiel Rådgivare vid Qbricks notering på NGM Nordic SME


Qbrick AB (publ):s aktier har upptagits till handel på NGM Nordic SME den 16 juni 2021. Aktien handlas under kortnamnet QBRICK och ISIN-kod: SE0015962105. I samband med noteringen har Qbrick genomfört en fulltecknad nyemission om 25 MSEK i form av en livesänd IPO.


Advokatfirman Carthiel var rådgivare till Qbrick AB (publ) genom Gustaf Cardelius.Comments


bottom of page