Kommersiella avtal

Carthiels medarbetare har lång och bred erfarenhet av att biträda klienter i kommersiella avtalsförhållanden. Vi agerar som rådgivare i samband med upprättande, granskning och förhandling av avtal inom ett vitt spektra av branscher och verksamhetsområden.

Vi har särskild erfarenhet av de avtalstyper som förekommer på IT-området innefattande Software as a Service-avtal och andra typer av licens- och rättighetsavtal.