Företagsöverlåtelser

Carthiels medarbetare har särskild erfarenhet av såväl stora som små företagsöverlåtelser där vi företrätt klienter på både säljar- och köparsidan inom ett flertal olika branscher.

Vi lämnar rådgivning vid förvärv och försäljning av aktier eller verksamheter i såväl fåmansbolag som börsnoterade bolag. Vi behärskar alla led som kan förekomma under en transaktion som ingående av avsiktsförklaringar och sekretessavtal, due diligence, förhandlingar och upprättande av överlåtelseavtal, tillträdesfrågor samt frågor kring s.k. M&A-försäkringar.