Finansiering

Vi har kompetens att företräda såväl svenska som internationella banker, låntagare och finansiella institut. Vår rådgivning omfattar vanlig lånefinansiering, syndikerade lån, förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering, leasing och exportfinansiering. Vi har även erfarenhet av att företräda exportkreditinstitut.