Bolagsrätt

Vi biträder klienter i bolagsrättsliga frågor och angelägenheter som bolagsstämmor, aktieägaravtal/konsortialavtal, incitamentsprogram, nyemissioner samt ansvarsfrågor för styrelse och ledning.

Vi har särskild erfarenhet av att lämna rådgivning vid uppstart av ny verksamhet där vi har god erfarenhet av vilka juridiska frågeställningar som normalt uppkommer och hur de ska hanteras.