Aktiemarknadsrätt

Vi biträder alla förekommande aktörer på aktiemarknaden i aktiemarknadsrättsliga frågor avseende bland annat offentliga uppköpserbjudanden, koden, marknadsmissbruksreglerna och noteringar.

Vi har särskild erfarenhet av noteringar på NASDAQ OMX Stockholm samt av att förbereda och genomföra stämmor i börsnoterade bolag.