Verksamhetsområden

Carthiel tillhandahåller affärsjuridisk specialistrådgivning med särskilt fokus på företagsförvärv och finansiering.

Vår verksamhet kännetecknas av att vi är öppna för att arbeta på olika sätt avseende arbetsmetod, debiteringsmodell och tillgänglighet. Allt för att rådgivningen ska vara anpassad för varje klients unika förutsättningar och behov.

Vi utger oss inte för att kunna allt. Därför har vi ett väl utvecklat svenskt och internationellt nätverk av andra advokatbyråer och rådgivare. På så sätt kan vi tillse att våra klienter alltid får rätt hjälp i alla situationer.