Medarbetare

Carthiels medarbetare är akademiskt mycket välmeriterade och har mångårig erfarenhet från en av Sveriges största advokatbyråer. Vi har bred erfarenhet från svensk och internationell affärsjuridik och är vana att hantera komplexa frågeställningar.

Vi har ett otvunget och modernt förhållningssätt. Vår ambition är att genom en nära och avspänd relation till våra klienter nå högkvalitativa resultat så snabbt och effektivt som möjligt. Utan onödiga omvägar.