Carthiel rådgivare vid Projektengagemangs förvärv av Novamark

Projektengagemang är en konsultkoncern som är verksam inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. Koncernen består av ett antal dotterbolag med stort projektkunnande som i samverkan erbjuder helhetslösningar såväl som specialistkompetens. Projektengagemang har idag ca 450 anställda och omsatte 442 mkr 2013.

Novamark AB arbetar inom landskapsarkitektur samt utformning och projektering av väg- och VA-anläggningar. Företaget består av tjugo medarbetare, är väl etablerat och har verkat från Stockholm sedan starten 1982.

Projektengagemang biträddes av Advokatfirman Carthiel genom Niklas Carlbom.