CARTHIEL rådgivare vid Paydrives notering på NGM Nordic SME

Paydrive AB:s (publ) aktier har upptagits till handel på NGM Nordic SME den 15 december 2021. Aktien handlas under kortnamnet PYDR. I samband med noteringen har Paydrive genomfört en fulltecknad nyemission om ca 20 mkr.

Paydrive är en svensk bilförsäkringsförmedlare inom insurtech som erbjuder försäkringspremier baserat på körsätt och antal körda mil.  

Advokatfirman CARTHIEL AB var rådgivare till Paydrive AB (publ) genom Daniel Thiel.