Carthiel rådgivare vid överlåtelse av bredbandsverksamhet

Elverket Vallentuna AB (publ) har den 1 augusti 2014 genom en inkråmsaffär sålt sin bredbandsverksamhet till IP-Only. Affären hade dessförinnan godkänts av en extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 28 juli 2014, då också, som en del av affären, stämman beslutade om en extra vinstutdelning, s.k. efterutdelning till aktieägarna. Carthiel och Ramberg Advokater har agerat rådgivare till Elverket.

Elverket Vallentuna AB (publ) är noterat på Aktietorget. Dotterbolaget Elverket Vallentuna El AB säljer el på den fria elmarknaden och har kunder i hela Sverige. Dotterbolaget Elverket Vallentuna Elnät AB är en väl förankrad lokal elnätsägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Dotterbolaget Elverket Entreprenad AB utför nybyggnation samt service och underhåll av elanläggningar.

Advokatfirman Carthiel har biträtt Elverket genom Gustaf Cardelius. Ramberg Advokater har biträtt Elverket med aktiemarknadsrättsliga och bolagsstämmofrågor genom Ingrid Westin Wallinder.