Carthiel rådgivare till säljarna vid Axcel VI:s förvärv av Ventilationsprojekt

Advokatfirman Carthiel har företrätt säljarna av Ventilationsprojekt i Sverige AB vid Axcel VI:s parallella förvärv av Installationsgruppen Partners AB, Ventab Partners AB och Ventilationsprojekt i Sverige AB för etablering av en ledande installationskoncern inom ventilation, sprinkler och byggnadsautomation. Den nya koncernen, vid namn Currentum, har en ungefärlig omsättning om 900 miljoner kronor med över 300 anställda. Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Advokatfirman Carthiel var rådgivare till säljarna av Ventilationsprojekt genom Niklas Carlbom.