Carthiel rådgivare åt huvudinvesteraren Dragoneer vid Klarnas kapitalanskaffningsrunda på 460 miljoner dollar

Klarna, den ledande globala utmanaren inom betalning och bank samt leverantör av smidiga tjänster för detaljhandeln, har rest 460 miljoner dollar i en kapitalrunda på en post-moneyvärdering om 5,5 miljarder dollar. Denna nya värdering placerar Klarna som det största onoterade fintechbolaget i Europa och som ett av de största onoterade fintechbolagen  globalt.

Kapitalrundan leddes av Dragoneer Investment Group, en ledande tillväxtorienterad investerare baserad i San Francisco. Andra investerare i rundan innefattade Commonwealth Bank of Australia, HMI Capital LLC, Merian Chrysalis Investment Company Limited, Första AP-Fonden (AP1), IPGL, IVP samt fonder och konton administrerade av BlackRock.

Advokatfirman Carthiel AB var rådgivare till Dragoneer avseende svensk rätt genom Gustaf Cardelius.