Carthiel blir Resource Partner hos Sting

Carthiel har ingått ett samarbete med affärsinkubatorn Stockholm Innovation & Growth AB – Sting – som Resource Partner avseende legala tjänster.

Sting är ett non-profit bolag som ägs av Stiftelsen Electrum – en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms Stad. Stings primära verksamhet är att driva en affärsinkubator, med KTH, Vinnova och Stockholms Läns Landsting som huvudpartners.

Sting utvärderar ca 400 projekt/bolag per år, men utifrån en tuff gallringsprocess antas endast ca 30 bolag per år till Stings inkubatorprogram och acceleratorprogram. Cirka 80 procent av de antagna bolagen kommer från näringslivet och 20 procent har kopplingar till universitet och forskningsinstitut.