Carthiel biträder vid Projektengagemangs förvärv av Temagruppen

Konsultkoncernen Projektengagemang grundades 2006 och har sedan dess vuxit till ett av Sveriges största konsultföretag inom arkitektur och teknik.

Temagruppen är ett av Sveriges ledande företag inom arkitektur, landskapsarkitektur och projektledning. Temagruppen har drygt 170 medarbetare och omsatte 187 miljoner kronor under 2015.

Genom förvärvet blir Projektengagemang den fjärde största aktören inom arkitektur och landskapsarkitektur i Sverige med cirka 200 medarbetare och samtidigt också bland de ledande inom projektledning.

Projektengagemang företräddes av Advokatfirman Carthiel genom Niklas Carlbom.