Carthiel biträder vid Projektengagemangs förvärv av Konkret Rådgivande Ingenjörer

Teknik- och arkitektkonsulten Projektengagemang förvärvar ingenjörsföretaget Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB. Bolaget är en av de marknadsledande aktörerna inom konstruktion, byggteknik och byggfysik vilket nu ytterligare breddar Projektengagemangs erbjudande.

Konkret är ett teknikkonsultföretag inom konstruktion som under fjolåret omsatte cirka 68 miljoner kronor och sysselsatte drygt 50 medarbetare. Företaget grundades 2000 och finns idag i framförallt Stockholm men även i Luleå och Umeå. Främst har bolaget specialistkompetens inom ny- och ombyggnad av kontor, bostäder och kommersiella fastigheter med fokus på Stockholms innerstad.

Projektengagemang företräddes av Advokatfirman Carthiel genom Niklas Carlbom.