Carthiel biträder vid Projektengagemangs förvärv av Integra

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Integra Engineering AB, en specialist inom byggkonstruktion. Med förvärvet blir Projektengagemang en av marknadsledarna inom byggkonstruktion i Sverige.

Integra är specialiserade på byggkonstruktion inom såväl byggsektorn som industrin med specialisttjänster inom byggprojektledning, byggnadsfysik, markprojektering och brandskydds-projektering. Företaget har omkring 200 medarbetare på tio kontor i Trollhättan, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Jönköping, Örebro, Malmö, Linköping, Uddevalla och Visby. År 2017 omsatte Integra närmare 200 miljoner kronor och hade ett EBITDA-resultat om drygt 34 miljoner kronor.

Projektengagemang företräddes av Advokatfirman Carthiel genom Niklas Carlbom.