Carthiel biträder vid Projektengagemangs förvärv av HJR Projekt EL

Konsultkoncernen Projektengagemang förvärvar teknikkonsultföretaget HJR Projekt-El, en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet.

Förvärvet gör Projektengagemang till en marknadsledande aktör inom projektering av el- och säkerhetsanläggningar inom byggnation med totalt 280 medarbetare.

HJR Projekt-El är ett teknikkonsultföretag med drygt 110 medarbetare som har spetskompetens inom bland annat el-, tele- och säkerhetssystem, brandskyddsprojektering, sprinklerprojektering och riskanalyser. Företaget grundades 1987 och finns i Uppsala, Västerås samt Stockholm. Under 2015 omsatte HJR Projekt-El cirka 150 miljoner kronor och har idag en marknadsledande position inom el och säkerhet.

Projektengagemang företräddes av Advokatfirman Carthiel genom Niklas Carlbom.