Carthiel biträder vid offentligt bud

Elleviokoncernen har genom Ellevio Holding 1 AB lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga aktier i Elverket till ca. 629 miljoner kronor.

Elverket är ett energibolag med bas i Vallentuna i norra Storstockholm. Företaget säljer elektricitet och energirelaterade erbjudanden till privata kunder och företag och har en så kallad områdeskoncession för elnät i Vallentuna kommun. Genom elnätet, vilket ägs, förvaltas och utvecklas av Elverket, sköts den fysiska distributionen av el till alla bostäder och verksamheter inom Vallentuna kommun. Elverket har 37 anställda och företagets aktier är listade på AktieTorget.

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag med 918 000 kunder i Stockholmsområdet, mellansverige och på västkusten.

Elverket företräddes av Advokatfirman Carthiel AB genom Gustaf Cardelius.