Carthiel biträder vid investering i BehavioSec

Conor Venture Partners investerar tillsammans med Partnerinvest Norr och Innovationsbron i BehavioSec. Även bolagets tidigare investerare deltar. Advokatfirman Carthiel biträdde BehavioSec.

BehavioSec är ett Luleå-baserat bolag som tillhandhåller beteendebaserade säkerhetslösningar till framför allt leverantörer av betalningslösningar och aktörer inom den finansiella sektorn.

Conor Venture Partners är ett VC-bolag med fokus på investeringar i IT- och teknikbolag i Finland, Sverige och Baltikum.