Carthiel biträder vid försäljningen av Svan Care AB

Svan Care utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom hemvård. Svan Care har framgångsrikt etablerat sig i premiumsegmentet för badrumsprodukter designade för att underlätta det vardagliga livet för rörelsehindrade. Bolaget har 13 anställda och omsätter ca 35 miljoner kr.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter och tjänster till privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 450 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder kr och är noterad på NASDAQ Stockholm.

Säljaren företräddes av Advokatfirman Carthiel genom Daniel Thiel.