Carthiel biträder vid försäljningen av Magnetfabriken

Magnetfabriken AB grundades 1992 och har sedan dess utvecklats till att vara en av nordens ledande leverantörer av magneter och magnetsystem.

Bufab AB (publ) är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs omsättning uppgick 2015 till 2,5 Mdr SEK. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq.

Säljaren biträddes av Advokatfirman CARTHIEL genom Niklas Carlbom.