Carthiel biträder vid börsnotering

Carthiel har biträtt Vitec Software Group AB (publ) i samband med dess ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen innebär att handeln i Vitec-aktien flyttas från handelsplatsen AktieTorget till NASDAQ OMX Stockholm. Första dag för handel med B-aktien på NASDAQ OMX Stockholm blir den 4 juli 2011.