Carthiel biträder vid avyttring av majoritetspost i D11 Consulting Group

IT-konsultbolaget B3IT Mangagement förvärvar en majoritet av aktierna i D11 Consulting Group. Carthiel och Wistrand biträdde parterna.

D11 Consulting Group är ett kunskapsföretag som erbjuder IT-specialister, projektledare och verksamhetskonsulter. Bolaget grundades år 2003, har idag 20 anställda och omsatte 27,4 miljoner kronor 2012.

B3IT erbjuder IT-konsulter inom en mängd områden och dessutom konsulttjänster inom projekt- och förändringsledning. B3IT-koncernen har efter förvärvet drygt 230 medarbetare och omsatte 214 miljoner kronor 2012. B3IT har blivit utsett till gasellföretag de senaste fem åren.

Säljarna biträddes av Carthiel genom Daniel Thiel.