Carthiel biträder vid Arthur J Gallaghers förvärv av Brim AB

Arthur J. Gallagher – den internationella mäklardivisionen av Arthur J. Gallagher & Co utanför USA – har expanderat i Skandinavien genom att förvärva 85 % av den svenska specialistförsäkrings- och återförsäkringsmäklaren Brim AB.

Brim omsätter 11.4 miljoner dollar och har 29 anställda. Företaget är specialistmäklare med en första klassens kundbas på omkring 2 000 unika kunder som betjänas av två olika kärnverksamheter. Företagets Kredit och Politisk Risk-avdelning förser stora infrastrukturprojekt världen över med finansiell support samtidigt som Brims verksamhetsområde Byggindustrin riktar sig till fastighetsutvecklare av bostadsprojekt och kommersiella fastigheter i Sverige, Norge och Finland.

Säljarna har biträtts av Advokatfirman Carthiel genom Gustaf Cardelius i legala frågor och av EY Stockholm genom Staffan Folin och Johanna Nederberg i finansiella frågor.