Carthiel biträder säljarna vid Storskogens förvärv av Elcommunication Sweden AB

Via en strukturerad affär har ELCOM fått en ny majoritetsägare, Storskogen 3 Invest AB

Storskogen är ett privat investmentbolag som investerar i utvecklingsbara företag med bevisade affärsmodeller. Storskogen är långsiktiga när de förvärvar bolag och stöttar bolagens utveckling. Storskogen ser ingen bortre gräns för sitt ägande, utan planerar att äga bolagen för evigt. Gemensamma drag hos Storskogens bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch.

Storskogen består idag av en diversifierad bolagsportfölj om 36 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6 miljarder kronor.

Elcom är ett ledande företag för elinstallationstjänster inom EL – IT – SÄKERHET – SOLCELLER. Bolagets kunder utgörs av både mindre och större företag, organisationer, landsting och kommuner som eftersträvar det helhetsansvar som bolaget erbjuder. Elcom omsätter idag ca 165 miljoner kronor med god lönsamhet.

I samband med affären kvarstår de tidigare ägarna som minoritetsägare i bolaget.

Säljarna har biträtts av Advokatfirman Carthiel genom Gustaf Cardelius.