Carthiel biträder Hermods vid förvärv av EC Utbildning

Hermods har förvärvat utbildningsföretaget EC Utbildning. Säljare är Elektronikcentrum i Svängsta. Advokatfirman Carthiel biträder Hermods.

EC Utbildning är en av Sveriges ledande aktörer inom yrkeshögskola inom framförallt IT- och logistikutbildningar. EC Utbildning driver även ett gymnasium i Svängsta utanför Karlshamn samt förser bl.a. försvaret med utbildningstjänster.

Hermods är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag, grundat 1898. Idag är bolaget en av Sveriges största aktörer inom yrkesutbildning, gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadstjänster. Bolaget är marknadsledare inom vuxenutbildning och bl.a. Sveriges största byggutbildare. 2010 omsatte Hermods ca 220 Mkr.