Carthiel biträder 3 Step IT Sweden AB vid förvärv av TEC Finance Sweden AB

3 Step IT Sweden AB är Sveriges ledande bolag inom hållbar IT-leasing. 3 Step IT erbjuder finansiering, administration och hållbart återtagande av IT-utrustning. 3 Step IT Group är ett internationellt tillväxtföretag som 2014 hade en omsättning på 502 miljoner euro. Bolaget har verksamhet i 11 länder med ca 300 medarbetare.

TEC Finance grundades år 2007 och är specialiserat på finansiering inom IT, telecom och hightech. TEC Finance gruppen har totalt ca 45 anställda. Under 2014 omsatte TEC Finance Group (inklusive dotter- och intressebolag) totalt ca 634 mkr. I gruppen ingår även Eurovironment AB som bland annat erbjuder en professionell och effektiv hantering vid förkonfiguration och utrullning av ny utrustning.

3 Step IT Sweden AB företräddes av Advokatfirman Carthiel genom Daniel Thiel.