Carthiel Academy söker uppsatspraktikanter

Advokatfirman Carthiel tillhandahåller affärsjuridisk specialistrådgivning med särskilt fokus på M&A och finansiering och har sina lokaler centralt placerade i Stockholm.

Carthiel Academy är en utbildningssatsning i Advokatfirman Carthiels regi som riktar sig till branschkollegor, klienter och studenter som har intresse av affärsjuridik med särskilt fokus på M&A och finansiering. Inom ramen för Carthiel Academy handleder advokatfirman två juridikstudenter per termin som skriver sina examensarbeten.

Carthiel Academy söker nu upp till två uppsatspraktikanter som avser att skriva sina examensarbeten i civilrätt med fokus på M&A eller finansiering under vårterminen 2018.

Praktiken ska genomföras inom ramen för kursen Examensarbete 30 hp, på juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Ansökan skickas senast den 15 december 2017 till info@carthiel.se. Ansökan ska innehålla meritförteckning, en kort beskrivning av dig själv och vilket ämne uppsatsen ska avhandla.