Carthiel Academy bjuder in till tredje tillfället i föreläsningsserien “Från Start-up till Exit”

Föreläsningen “A-rundan – fräscha stålar” kommer att beröra situationen när bolagets affärsmodell har visat sig fungera och det blir dags att anskaffa nytt kapital i en s.k. A-runda för att få muskler inför nästa steg i bolagets utveckling. Föreläsningen kommer bland annat att behandla vad bolaget och ägarna bör göra för att förbereda sig för en framgångsrik A-runda, vilka krav som investerarna brukar ställa på bolaget, ägarna och nyckelpersoner för att investera, hur befintligt aktieägaravtal påverkas och vilka instrument som kan emitteras i en A-runda och hur de fungerar (t.ex. preferensaktier).

Föreläsningen kommer att hållas torsdagen den 22 mars 2018, kl. 08.00 – 09.00, i Tändstickspalatset, Stockholm. Frukost serveras från kl. 07.30.

Föreläsningen är kostnadsfri.

Inbjudan riktar sig till dig och medföljande (vänligen ange namn och antal vid anmälan).

Varmt välkomna!

Anmälan senast den 20 mars 2018 till info@carthiel.se